poniedziałek, 10 marca 2014

Projekty ZGŁOSZONE!

źródło: twojbudzet.um.warszawa.pl

Wraz z Anią zgłosiłyśmy 4 projekty Wybiegów dla psów w ramach programu Budżetu Partycypacyjnego na rok 2015. Zaproponowałyśmy 1 lokalizację dla Ursusa i oraz 3 dla Bemowa.


 Chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim,
którzy poparli i podpisali nasze projekty!!!
 
A teraz, co dalej?...

Co będzie się działo dalej z propozycją projektu, po jego złożeniu?
Projekt zgłoszony w ramach budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 podlega następującej procedurze:
 1. WERYFIKACJA: W przypadku gdy propozycja projektu zawiera braki, a złożono ją przed 16 lutego 2014 r., projektodawca zostaje wezwany do jej uzupełnienia. Jeżeli projektodawca nie uzupełni dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, propozycja projektu zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia. Jeżeli propozycja projektu zawiera braki formalne niemożliwe do usunięcia lub gdy przedstawione przez projektodawcę dokumenty nie usuwają stwierdzonych braków, propozycja uzyskuje status zweryfikowanej negatywnie.
 2. Po pozytywnej weryfikacji propozycji projektu zostaje ona skierowana do następnego etapu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015.
 3. PRESELEKCJA: Jeżeli liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych i dotyczących jednej jednostki wydatkowania przekracza 50, Urząd Dzielnicy organizuje spotkania preselekcyjne, na które zapraszani są wszyscy autorzy tych projektów. Autorzy biorą w udział w głosowaniu preselekcyjnym mającym na celu redukcję liczby projektów o charakterze ogólnodzielnicowym lub o charakterze lokalnym (w danym obszarze) do 50. Celem preselekcji jest wyłonienie najlepszych pomysłów na zadania do realizacji oraz utworzenie przystępnej listy projektów, na które mieszkańcy będą później mogli głosować.
 4. PUBLICZNE DYSKUSJE MIESZKAŃCÓW NAD PROJEKTAMI: Dyskusje mają charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy. Ich celem jest prezentacja i omówienie projektów wyłonionych przez projektodawców w drodze preselekcji.
 5. GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW NA PROJEKTY WYŁONIONE W ETAPIE PRESELEKCJI. 
 6. UWZGLĘDNIENIE ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW W BUDŻETACH DZIELNIC (załącznikach dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy).
 7. REALIZACJA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW.    Etap realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicach (od 20 stycznia do 15 lipca 2014 roku):

 • 20 stycznia 2014 r. dzielnice ogłaszają rozpoczęcie budżetu partycypacyjnego i podają do wiadomości szczegółowy harmonogram dalszych działań wypracowany przez Zespół ds. BP i skonsultowany z mieszkańcami
 • od 20 stycznia do 10 marca 2014 r. zgłaszanie projektów przez mieszkańców (możliwość poprawienia projektu i uzupełnienia braków jeżeli zostanie zgłoszony do 16 lutego)
 • od 16 lutego do 5 maja 2014 r. weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez urzędy dzielnic:
 • od 5 do 11 maja 2014 r. przekazanie listy projektów do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i weryfikacja projektów przez Zespół
 • od 11 do 22 maja 2014 r. wybór projektów pod głosowanie przez projektodawców (preselekcja)
 • od 25 maja do 18 czerwca 2014 r. dyskusje na temat złożonych projektów po preselekcji
 • od 20 do 30 czerwca 2014 r. głosowanie na projekty
 • od 1 do 15 lipca 2014 r. podsumowanie wyników głosowania
 • 15 lipca 2014 r.ogłoszenie wyników głosowania


Weryfikacja projektów to etap, który odbędzie się wewnątrz urzędów. W tym czasie urzędnicy sprawdzą wszystkie złożone propozycje projektów do budżetu partycypacyjnego. Na czym ta weryfikacja będzie polegać?

Do 5 maja 2014 r. urzędnicy będą weryfikować Twój projekt: sprawdzać, czy wszystkie pola formularza zostały dobrze wypełnione, czy teren, na którym zaproponowałeś realizację projektu, należy do Miasta, czy zakres Twojego projektu mieści się w zadaniach własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom. Urzędnicy muszą też jeszcze raz policzyć, ile będzie kosztowała realizacja Twojego projektu, żeby, o ile zwycięży w głosowaniu mieszkańców, jego realizacja była realna. Jeśli faktyczne koszty Twojego projektu będą przewyższać kwotę przeznaczoną na dany obszar, dla którego zgłaszasz projekt, będzie on odrzucony, dlatego trzeba z uwagą wyceniać swoje projekty.

Następnie zweryfikowane projekty zostaną przekazane do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy w celu ostatecznej weryfikacji.

Lista zweryfikowanych projektów ogłoszona zostanie na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych Twojego urzędu dzielnicy.


 

Wybór projektów pod głosowanie
 • Jeśli w obszarze, do którego składałeś projekt (niezależnie od tego, czy jest to obszar całej dzielnicy, czy obszar lokalny), liczba projektów pozytywnie zweryfikowanych przekracza 50, urząd dzielnicy zorganizuje spotkania preselekcyjne, na które zapraszani są wszyscy autorzy projektów, także Ty. Spotkania będą odbywały się między 11 a 22 maja 2014 r. To Ty i inni autorzy wybierzecie 50 spośród zgłoszonych przez siebie projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Pamiętaj – jeśli nie pojawisz się na żadnym ze spotkań, Twój projekt nie będzie brany pod uwagę w kolejnych etapach.
 • Jak będzie przebiegał wybór? Każdy z autorów projektów albo jego przedstawiciel po zaprezentowaniu wszystkich projektów, wybiera 5 z nich oraz dokonuje ich oceny. Projekt oceniany najwyżej otrzymuje 5 punktów, projekt oceniany najniżej otrzymuje 1 punkt. Pozostałe trzy uzyskują odpowiednio 4, 3 lub 2 punkty. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych spotkań preselekcyjnych, wszystkie punkty zostaną zsumowane i stworzona zostanie lista rankingowa. Za przyjęte pod głosowanie mieszkańców uznaje się 50 projektów, które uzyskały największą liczbę punktów. Jeżeli ostatnią pozycję na liście rankingowej zajmuje ex aequo kilka projektów, o tym który z nich zostaje przyjęty, decyduje losowanie.

Dyskusja nad projektami poddanymi pod głosowanie jest kolejnym etapem budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Jej celem jest zapoznanie się z projektami, które poddane zostaną pod głosowanie oraz rozmowa na temat potrzeb i priorytetów w danym obszarze i dzielnicy. Spotkania dyskusyjne odbędą się w każdym obszarze, dla którego można było składać projekty, w terminie od 25 maja do 18 czerwca.

Decydujesz o publicznych pieniądzach, dlatego decyzję, na co je wydać warto przemyśleć.

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółami projektów i podyskutować o nich z ich autorami i innymi mieszkańcami:


 •  Sprawdź na stronie internetowej swojej dzielnicy, na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl albo w Wydziale Obsługi Mieszkańców, jakie projekty zostały złożone, czy dotyczą one całej dzielnicy, czy jakichś określonych obszarów, stanowiących część dzielnicy.
 • Zastanów się, czy czegoś o tych projektach chcesz się dowiedzieć, czy rzeczywiście są potrzebne.
 • Sprawdź termin spotkania, w trakcie którego można będzie porozmawiać o projektach w okolicy, która Cię interesuje. Spotkania te odbywać się będą między 25 maja a 18 czerwca 2014 r.
 • Przyjdź na spotkanie, dyskutuj i zadawaj pytania! Przed Tobą ważna decyzja, na jakie projekty zagłosować!

(źródło oraz więcej informacji znajdziecie na: www.twojbudzet.um.warszawa.pl)

   

   

3 komentarze:

 1. Oby się udało ;)
  U nas niestety jeden wybieg, a też by się przydało więcej..

  OdpowiedzUsuń
 2. Trzymam kciuki, zeby sie udalo :)
  W mojej miejscowosci i okolicach nie ma ani jednego...

  Pozdrawiam,
  thestryofmydog.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń